Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2010/ 2011 i prowadzenie - Akcji Zima 2010/2011

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-10-08. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 280015/2010 data zamieszczenia: 2010-10-08

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaMrągowo, warmińsko-mazurskie

Kody CPV

906200009Usługi odśnieżania
906300002Usługi usuwania oblodzeń

Informacje o zamawiającym

NazwaUrząd Gminy Mrągowo
Adres11-700 Mrągowo (warmińsko-mazurskie) ul. Królewiecka 60A
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2011-04-22
adres strony internetowej siwzwww.bip.gminamragowo.net
adres uzyskania siwzul. Królewiecka 60a 11-700 Mrągowo
określenie przedmiotu zamówieniaZimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2010/2011 i prowadzenie - Akcji Zima 2010/2011
Uprawnieniaposiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień,
Wiedza i doświadczenieposiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Potencjał technicznyznajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
inne dok.III.6dokumenty wymagane SIWZ

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń