Przetarg: Usługi transportu specjalistycznego

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147027/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaWarszawa, mazowieckie

Kody CPV

601000009Usługi w zakresie transportu drogowego

Informacje o zamawiającym

NazwaMuzeum Wojska Polskiego
Adres00-495 Warszawa (mazowieckie) Al. Jerozolimskie 3
RodzajPodmiot prawa publicznego

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres trwania zamówienia w dniach10
informacja na temat wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium
adres strony internetowej siwzwww.muzeumwp.pl
adres uzyskania siwzMuzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, w pomieszczeniu Biura ds. budowy nowej siedziby MWP (pokój nr 25)
określenie przedmiotu zamówieniaZakres zamówienia obejmuje przewiezienie czterech pojazdów, tj: (1) przewiezienie jednego czołgu T-55 o masie całkowitej ok. 36,5 tony, o długości całkowitej 9,00 m, o długości kadłuba 6,20 m, o szerokości 3,27 m i o wysokości 2,35 m; (2) przewiezienie jednego czołgu T-34 o masie całkowitej ok. 32 tony, o długości 5,92 m, o szerokości 3,0 m i o wysokości 2,44 m; (3) przewiezienie jednego działa samobieżnego na podwoziu gąsienicowym o masie całkowitej ok. 28 ton, o długości całkowitej 8,48 m, o długości kadłuba 6,22 m, o szerokości 3,27 m, o wysokości 3,27 m; (4) przewiezienie jednego transportera pływającego PTS o masie całkowitej ok. 17 ton, o długości 11,5 m, o szerokości 3,3 m, o wysokości 2,65 m; Zakres zamówienia obejmuje przewiezienie wszystkich czterech pojazdów na odcinku ok. 350 m, w tym na odcinku ok. 160 m o nawierzchni z kostki i na odcinku ok. 190 m po drodze utwardzonej o nawierzchni bitumicznej, z miejsca obecnego położenia, tj. z terenu byłego Muzeum Wojsk Lądowych obok Bramy Zakroczymskiej Cytadeli Warszawskiej, do miejsca docelowego położenia, tj. parkingu o wymiarach ok. 20 m x 50 m, znajdującego się u zbiegu ulic Cudnowskiej i Skazańców na terenie Cytadeli Warszawskiej.
UprawnieniaWarunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku;
Wiedza i doświadczenieWarunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Potencjał technicznyWarunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; (b) w przypadku posiadania pojazdów, narzędzi i urządzeń o wymiarach umożliwiających przejazd przez Bramę Zakroczymską na terenie Cytadeli Warszawskiej;
Osoby zdolneWarunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
Sytuacja ekonomicznaWarunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku albo w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunku sytuacji ekonomicznej i przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń