Przetarg: Usługi nadzoru inwestorskiego w latach 2011 - 2013

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147011/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaCybinka, lubuskie

Kody CPV

715200009Usługi nadzoru budowlanego
715200009Usługi nadzoru budowlanego
715200009Usługi nadzoru budowlanego
715200009Usługi nadzoru budowlanego
715200009Usługi nadzoru budowlanego
715300002Doradcze usługi budowlane

Informacje o zamawiającym

NazwaLasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka
Adres69-108 Cybinka (lubuskie) ul. Dąbrowskiego 43
RodzajInny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Części

Nazwa części 1Nadzór nad przebudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Cybinka
Opis części 1Przebudowa (modernizacja) budynku administracyjnego Nadleśnictwa Cybinka w Cybince przy ul. Dąbrowskiego 43 (nr inw.105/291); trzeci ostatni etap modernizacji obejmujący ; instalację wod-kan, elektryczne, komputerowe, stolarkę drzwiową, roboty tynkarsko-malarskie
Nazwa części 2Nadzór nad budową budynków i obiektów inżynierii lądowej.
Opis części 2Obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową, przebudową, rozbiórką i remontami budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynków przemysłowych, garaży, parkingów i innych obiektów inżynierii lądowej; A. ZADANIA NA ROK 2011 - W roku 2011 dla tej części zamówienia Zamawiający planuje do realizacji następujące roboty budowlane objęte nadzorem : a) Remont bieżący budynku mieszkalnego Leśniczego ds. szkółki w Uradzie przy ul. Szosowej 30 (nr inw.110/10); w 2011 roku planowana jest wymiana drzwi wejściowych i drobne naprawy bieżące; planowana wartość remontu- 5 tys. zł. b) Remont bieżący budynku mieszkalnego przy Placu limanowskiego 8 w Cybince (nr inw.110/178/W); wymiana pokrycia papowego na blachę w części niskiej budynku; planowana wartość remontu - 5 tys. zł. c) Remont średni budynku mieszkalnego Leśniczówki Radzików w Bargowie nr 28 (nr inw.110/112); konieczna wymiana orynnowania, remont schodów wejściowych i roboty malarskie przed zasiedleniem lokalu przez leśniczego jesienią 2011 r.; planowana wartość remontu - 30 tys. zł. d) Remont główny garaży przy nadleśnictwie (nr inw.102/238); remont główny budynku znajdującego się na zapleczu nadleśnictwa przy ul. Dąbrowskiego 43; planowane jest pokrycie dachu blachą, renowacja drzwi garażowych, roboty tynkarskie, roboty instalacji elektrycznej; planowana wartość remontu - 35 tys. zł. e) Przebudowa budynku mieszkalnego i remont średni budynku gospodarczego w zagrodzie Nadleśniczego w Cybince przy ul. Dąbrowskiego 41 (nr inw.110/18,108/59); nowa elewacja i stolarka drzwiowa, roboty zewnętrzne; dokumentacja projektowa sporządzona została 20.04.2011, roboty trwać będą od czerwca do września 2011 roku; planowana wartość robót budowlanych - około 360 tys. zł. f) Remont główny garażu przy Leśniczówce Supno (nr inw.108/103); remont główny budynku znajdującego się w zagrodzie leśniczówki Supno w Sądowie przy ul. Mickiewicza 10; planowane jest pokrycie dachu blachą, renowacja więźby dachowej, podbitka, wymiana drzwi garażowych, roboty tynkarskie; planowana wartość remontu - 18 tys. zł. g) Remont stodoły w Radzikowie (nr inw.108/156); remont bieżący budynku znajdującego się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy zabudowaniach we wsi Radzików nr 59; planowane jest wykonanie nowych wrót, renowacja bieżąca więźby dachowej i elementów konstrukcyjnych; planowana wartość remontu - 10 tys. zł. h) Remont magazynu głównego przy nadleśnictwie (nr inw.104/239); remont bieżący 2 pomieszczeń budynku znajdującego się na zapleczu nadleśnictwa przy ul. Dąbrowskiego 43; planowane są roboty malarskie, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej oraz roboty instalacyjne; planowana wartość remontu - 3 tys. zł. i) Remont portierni przy nadleśnictwie (nr inw.109/241); remont średni budynku znajdującego się na zapleczu nadleśnictwa przy ul. Dąbrowskiego 43; planowane jest pokrycie dachu blachą, roboty tynkarskie oraz roboty instalacji elektrycznej; planowana wartość remontu - 5 tys. zł. j) Remont dyspozytorni przy nadleśnictwie (nr inw.109/288) lub zamiennie remont część socjalnej warsztatu ; remont bieżący budynku na zapleczu n-ctwa ; planowany jest remont dachu papowego i drobne roboty malarskie; planowana wartość remontu - 2 tys. zł. k) Remont pawilonu biurowego na szkółce leśnej Radzików (nr inw.291/147); remont bieżący drewnianego budynku znajdującego się na zapleczu szkółki; planowana jest wymiana schodów wejściowych i naprawy bieżące w biurze; planowana wartość remontu - 3 tys. zł. l) Remont średni dostrzegalni przeciwpożarowej w Bytomcu (nr inw.291/264); remont średni obiektu budowlanego : wymiana lin odciągowych, śrub rzymskich i smarowanie lin na wieży stalowej o konstrukcji rurowej; planowany jest remont o wartości - 40 tys. zł. m) Remont główny oświetlenia zewnętrznego nadleśnictwa (nr inw.222/232); remont obiektu budowlanego przy ulicy Dąbrowskiego 43 w Cybince składającego się z kilkunastu słupów rozmieszczonych przy budynkach i drogach na wymiana lamp zwykłych na sodowe, malowanie słupów metalowych, remont przyłączy elektrycznych, wartość kosztorysowa remontu - 18 tys. zł. n) Remont ogrodzenia siatkowego przy nadleśnictwie (nr inw.291/242); remont bramy wjazdowej kolo portierni przy ulicy Dąbrowskiego 43 w Cybince; wartość planowanego remontu - 7 tys. zł. o) Inne prace remontowe realizowane jako remonty awaryjne. B. ZADANIA NA LATA 2012 - 2013 : dla tej części zamówienia Zamawiający planuje w tym okresie następujące roboty budowlane objęte nadzorem : a) Przebudowa budynku Leśniczówki Urad w Uradzie przy ul. Szosowej 31 (nr inw.110/17); drugi etap kapitalnego remontu budynku z przebudową poddasza; dokumentacja projektowa sporządzona zostanie w 2011 roku, przewidywana realizacja robót od kwietnia do października 2012 roku; wartość szacunkowa inwestycji - 200 tys. zł. b) Przebudowa osady Leśniczówki Bargów w Sądowie przy ul. Zagorze 2 (nr inw.110/182); drugi etap kapitalnego remontu budynku z przebudową poddasza; dokumentacja projektowa sporządzona zostanie w 2011 roku, przewidywana realizacja robót od kwietnia do października 2012 roku; wartość kosztorysowa inwestycji - 350 tys. zł. c) Przebudowa budynku gospodarczego przy Leśniczówce Urad w Uradzie przy ul. Szosowej 31 (nr inw.108/ ) (;ub rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego garażu) ;dokumentacja projektowa sporządzona zostanie w 2011 roku, przewidywana realizacja robót od kwietnia do października 2012 roku; wartość kosztorysowa inwestycji - 200 tys. zł. d) Przebudowa budynku stodoły przy Leśniczówce leśniczego ds.szkółki w Uradzie przy ul. Szosowej 30 (nr inw.108/12 );dokumentacja projektowa sporządzona zostanie w 2012 roku, przewidywana realizacja robót od kwietnia do października 2013 roku; wartość kosztorysowa inwestycji - 60 tys. zł. e) Budowa drewnika dla Leśniczówki Bargów w Sądowie przy ul. Zagorze 2 - przebudowa budynku gospodarczego na 2-3 segmentowe zadaszenie do sezonowania drewna opałowego i pomieszczenia gospodarcze; projekt w 2012 roku, planowana realizacja w 2013 roku, wartość szacunkowa - 40 tys.zł, f) Budowa drewnika dla Leśniczówki Supno w Sądowie przy ul. Mickiewicza 10 - budowa 2-3 segmentowego zadaszenia do sezonowania drewna opałowego; projekt w 2012 roku, planowana realizacja w 2013 roku, wartość szacunkowa - 30 tys.zł, g) Budowa drewnika dla Nadleśniczówki w Cybince - budowa 2-3 segmentowego zadaszenia do sezonowania drewna opałowego, projekt i realizacja planowane w 2012 roku, wartość szacunkowa - 25 tys.zł, h) Przebudowa budynku socjalnego dla szkółki leśnej Radzików (nr inw. ); dokumentacja projektowa sporządzona zostanie w I kwartale 2012 roku, przewidywana realizacja robót od kwietnia do października 2012 roku; wartość kosztorysowa inwestycji - 200 tys. zł. i) Przebudowa części budynku magazynu przy nadleśnictwie na sale edukacyjno-przyrodnicze (nr inw. ); dokumentacja projektowa sporządzona zostanie w 2012 roku, przewidywana realizacja robót od lutego do listopada 2013 roku; wartość kosztorysowa inwestycji - 250 tys. zł. j) Budowa parkingu z zadaszeniem przy Nadleśnictwie Cybinka ; dokumentacja projektowa obiektu zostanie sporządzona do lutego 2012, a wykonanie do października 2012 roku, szacunkowa wartość obiektu - 120 tys. zł. k) Budowa budynku administracyjno-gospodarczego dla Leśniczówki Sądów w Cybince przy ul. Robotniczej 3; dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego (kancelaria, garaż, drewnik) w 2012 roku, realizacja robót budowlanych w 2013 roku- szacunkowa wartość obiektu - 100 tys. zł, l) Budowa nowego placu podwórkowego i ogrodzenia dla Leśniczówki Sądów w Cybince przy ul. Robotniczej 3; dokumentacja projektowa w 2012 roku, realizacja robót budowlanych w 2013 roku- szacunkowa wartość obiektu - 20 tys. zł, m) Budowa zadaszenia do edukacji ekologicznej kolo budynku nadleśnictwa - w Cybince przy ul. Dąbrowskiego 43; dokumentacja projektowa i realizacja robót budowlanych w 2012 roku- szacunkowa wartość obiektu - 10 tys. zł, n) Inne prace remontowe realizowane jako remonty awaryjne do kwoty 14 000 euro. Wartości zadań inwestycyjnych, oraz remontowych podanych powyżej są wartościami szacunkowymi, określonymi na podstawie posiadanych dokumentacji, lub odniesienia do wartości podobnych zadań realizowanych w poprzednich latach, lub na podstawie zaplanowanych środków finansowych. Faktyczne koszty realizacji zadań mogą odbiegać od zaplanowanych kosztów m.in. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. C. Sporządzanie analiz opłacalności inwestycji i remontów, oraz kosztorysów inwestorskich dla remontów bieżących o wartości kosztorysowej do 14 000euro. a) Obejmuje usługi polegające na sporządzaniu analiz opłacalności inwestycji i remontów dla budynków i obiektów budowlanych, dla których zaistnieje potrzeba wykonania kosztownych remontów lub inwestycji. Szacunkowa ilość analiz około 10 wciągu roku. b) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (z krótkim opisem) dla remontów bieżących o wartości do 14 000euro, niezbędnych do oszacowania wartości zamówienie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, oraz do przeprowadzenia postępowań na wybór wykonawców prac budowlanych - szacunkowa ilość kosztorysów - 50, przeciętnie po 10 pozycji w kosztorysie
Nazwa części 3Nadzór nad budownictwem drogowym
Opis części 3Obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi pożarowego nr 7 - przebudowa istniejącej drogi pożarowej poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym z wykonaniem poboczy i rowów inwestycja realizowana ze środków unii europejskiej. W ramach nadzoru wykonawca będzie zobowiązany do rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w tej części, jeżeli środki pochodzące z budżetu unii europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane.
Nazwa części 4Nadzór nad remontami dróg leśnych, urządzeń melioracyjnych i przepustów.
Opis części 4a) Remonty bieżące i konserwacja dróg - naprawa nawierzchni, miejscowe utwardzanie dróg planowana wartość remontów: w roku 2011 - 800tyś. zł, w roku 2012 - 800tyś zł. w roku 2013 - 10tyś. b) Remonty bieżące i konserwacja urządzeń melioracyjnych i przepustów, planowana wartość remontów: w roku 2011 - 80 tyś zł, w roku 2012 - 50tyś zł w roku 2013 - 10tyś zł.
Nazwa części 5Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych.
Opis części 5Obejmuje usługi związane z wykonywaniem obowiązkowych rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych i kotłów grzejnych c.o. znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Cybinka; ilość planowanych przeglądów okresowych w latach 2011, 2012: a) Przeglądy okresowa jednoroczne - rok 2011 - 184 obiekty, rok 2012 - 160 obiektów b) Przeglądy kotłów c.o. - 16szt c) Przeglądy okresowe pięcioletnie - rok 2011 - 14 obiekty, rok 2012 - 35 obiekty W obiektach w których będzie wykonywany przegląd 5 letni będzie wykonywany również przegląd jednoroczny.

Pozostałe informacje

Liczba części5
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychT
data zakończenia2013-03-31
informacja na temat wadium1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości. Część 1 - 500,00zł Część 2 - 1000,00zł Część 3 - 1000,00zł Część 4 - 500,00zł Część 5 - 500,00zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Zielona Góra, konto nr 57 2030 0045 1110 0000 0050 4740 jako tytuł wpłaty należy wpisać: Usługi nadzoru inwestorskiego, część nr .. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pok. nr 19 w godz. pracy biura Nadleśnictwa ( od 8 00 do 14 00 ). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 09.06.2011r roku do godz. 9 45 . 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1a i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane) c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
adres strony internetowej siwzhttp://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka
adres uzyskania siwzLasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka
określenie przedmiotu zamówieniaZamówienie obejmuje: Usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych oraz wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych i awaryjnych, analiz opłacalności dla inwestycji i remontów realizowanych przez Nadleśnictwo Cybinka w latach 2011 - 2013
Usługi realizowane będą w specjalnościach umożliwiających nadzorowanie, odbiór robót, dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych i sporządzanie opracowań w następujących branżach:
- konstrukcyjno-budowlanej;
- drogowej w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania leśnych dróg utwardzonych i gruntowych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;
- instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania;
- instalacyjnej w zakresie instalacji wewnętrznych sieci komputerowych
i serwerów;
- budownictwa wodnego w zakresie budowy: urządzeń wodno-melioracyjnych,
Całość zamówienia podzielon na 4 części:
1. Część 1: Nadzór nad przebudową budynku administracyjnego Nadleśnictwa Cybinka
Przebudowa (modernizacja) budynku administracyjnego Nadleśnictwa Cybinka w Cybince przy ul. Dąbrowskiego 43 (nr inw.105/291); trzeci ostatni etap modernizacji obejmujący ; instalację wod-kan, elektryczne, komputerowe, stolarkę drzwiową, roboty tynkarsko-malarskie i wyposażenie;
2. Część 2: Nadzór nad budową budynków i obiektów inżynierii lądowej.
Obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową, przebudową, rozbiórką i remontami budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynków przemysłowych, garaży, parkingów i innych obiektów inżynierii lądowej;
3. Cześć 3 : Nadzór nad budownictwem drogowym
Obejmuje usługi nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi pożarowego nr 7 - przebudowa istniejącej drogi pożarowej poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym z wykonaniem poboczy i rowów. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w tej części, jeżeli środki pochodzące z budżetu unii europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane.
4.Cześć 4 : Nadzór nad remontami dróg leśnych, urządzeń melioracyjnych i przepustów.
a) Remonty bieżące i konserwacja dróg - naprawa nawierzchni, miejscowe utwardzanie dróg
b) Remonty bieżące i konserwacja urządzeń melioracyjnych i przepustów,
5. Cześć 5: Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych.
Obejmuje usługi związane z wykonywaniem obowiązkowych rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych i kotłów grzejnych c.o. znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Cybinka
Określenie zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, na wartość nie większą niż 50% zamówienia podstawowego.
Wiedza i doświadczenieZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zamówienia o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj: a) Część nr 1 - nadzór nad remontem - budowa budynków biurowych lub mieszkalnych wartości robót budowlanych co najmniej 500 000 zł brutto (wartość jednego zamówienia) b) Część nr 2 - nadzór nad remontem lub budową biurowych lub mieszkalnych o wartości robót budowlanych co najmniej 500 000 zł brutto (wartość jednego zamówienia) c) Część nr 3 - nadzór nad robotami w branży budownictwa drogowego o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000 zł brutto (wartość jednego zamówienia) d) Część nr 4 - nadzór nad robotami w branży budownictwa drogowego, i melioracji wodnych o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000 zł brutto (wartość jednego zamówienia) e) Cześć nr 5 - przeglądy okresowe co najmniej 5 budynków mieszkalnych i 1 budynku biurowego.
Osoby zdolnezamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że: - dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego w następujących branżach: a) część nr 1 i część nr 2: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń., instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych bez ograniczeń b) część nr 3 i część nr 4 - drogowa c) część nr 5 - konstrukcyjno - budowlana
inne dok.III.6Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Czy zmiana umowyNa podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, (terminu wykonania umowy) jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności,
b) w wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do odstąpienia od realizacji niektórych zadań
c) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty
d) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3751 KC)
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych)
f) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego
g) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek)
i) przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na :
- wydłużenie terminów realizacji prac budowlanych, nad którymi wykonawca uzyskania pozwoleń administracyjnych
- przeprowadzenie procedur z udziałem społeczeństwa i organizacji pozarządowych
Informacje dodatkoweCzęść 3 - Nadzór nad budownictwem drogowym jest realizowane ze środków unii europejskiej.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń