Przetarg: Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych obsługi i eksploatacji dźwigów-żurawi, podnośników oraz zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w woj. wielkopolskim

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146925/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaPoznań, wielkopolskie

Kody CPV

805500004Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
805500004Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
805500004Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
805500004Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Informacje o zamawiającym

NazwaKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Adres61-767 Poznań (wielkopolskie) ul. Masztalarska 3
RodzajInny: Administracja rządowa zespolona

Części

Nazwa części 1Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji dźwigów-żurawi samojezdnych i HDS.
Opis części 1Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji dźwigów/żurawi samojezdnych i HDS. Liczba osób do przeszkolenia: 30. Miejsce realizacji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 w Bolechowie ul. Obornicka 1 (jeden kurs). Czas trwania kursu: 48 h.
Nazwa części 2Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników.
Opis części 2Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników. Liczba osób do przeszkolenia: 85. Miejsce realizacji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 w Bolechowie ul. Obornicka 1 (jeden kurs) oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koninie ul. 3-go Maja 60 (dwa kursy). Czas trwania jednego kursu: 44 h.
Nazwa części 3Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych.
Opis części 3Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych. Liczba osób do przeszkolenia: 100. Miejsce realizacji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 w Bolechowie ul. Obornicka 1 (dwa kursy) oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koninie ul. 3-go Maja 60 (dwa kursy). Czas trwania jednego kursu: 32 h.

Pozostałe informacje

Liczba części3
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
informacja na temat wadiumBrak
adres strony internetowej siwzwww.psp.wlkp.pl
adres uzyskania siwzKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych obsługi i eksploatacji dźwigów-żurawi, podnośników oraz zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w woj. wielkopolskim
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:
- Cześć A: Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji dźwigów/żurawi samojezdnych i HDS. Liczba osób do przeszkolenia: 30. Miejsce realizacji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 w Bolechowie ul. Obornicka 1 (jeden kurs). Czas trwania kursu: 48 h.
- Cześć B: Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji podnośników. Liczba osób do przeszkolenia: 85. Miejsce realizacji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 w Bolechowie ul. Obornicka 1 (jeden kurs) oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koninie ul. 3-go Maja 60 (dwa kursy). Czas trwania jednego kursu: 44 h.
- Cześć C: Kurs specjalistyczny obsługi i eksploatacji zbiorników ciśnieniowych. Liczba osób do przeszkolenia: 100. Miejsce realizacji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 8 w Bolechowie ul. Obornicka 1 (dwa kursy) oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koninie ul. 3-go Maja 60 (dwa kursy). Czas trwania jednego kursu: 32 h.
Zamawiający udostępni nieodpłatnie sale wykładową, plac do ćwiczeń
i zapewni kursantom długopisy i notatniki. Wykonawca musi zapewnić kursantom odpowiedni sprzęt do ćwiczeń praktycznych: minimum jeden dźwig-HDS jednocześnie, minimum dwa podnośniki jednocześnie oraz minimum dwie sprężarki jednocześnie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w sposób umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do zdania egzaminu UDT i tym samym uzyskania certyfikatu UDT w każdej części postępowania. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia, koszty egzaminu UDT, koszty certyfikatu UDT, koszty utrzymania czystości w ośrodku i koszty dostarczenia materiałów szkoleniowych oznaczonych logo unijnym, które powinny być wkalkulowane w cenę oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio
w Załącznikach nr 3A, 3B i 3C do SIWZ
Inne dok. potwierdz. III.5Podpisany załącznik nr 3A lub/i 3B lub/i 3C do SIWZ.
inne dok.III.6Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie) do podpisywania oferty i jej załączników, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Informacje dodatkoweZamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Wspieranie pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń