Przetarg: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu gotówkowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146913/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaŁęczyca, łódzkie

Kody CPV

661130005Usługi udzielania kredytu

Informacje o zamawiającym

NazwaZespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Adres99-100 Łęczyca (łódzkie) ul. Zachodnia 6
RodzajSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach48
informacja na temat wadiumZamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przetargowego
adres strony internetowej siwzwww.zozleczyca.pl
adres uzyskania siwzZespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok.186
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu gotówkowego w wysokości 450.000,-zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
UprawnieniaOcena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenieOcena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu.
Potencjał technicznyOcena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu.
Osoby zdolneOcena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu.
Sytuacja ekonomicznaOcena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń