Przetarg: Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu w roku szkolnym 2011/2012.

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147023/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na usługi
LokalizacjaOlkusz, małopolskie

Kody CPV

601120006Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
601120006Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
601120006Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Informacje o zamawiającym

NazwaGmina Olkusz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
Adres32-300 Olkusz (małopolskie) ul. Kochanowskiego 2
RodzajInny: oświata

Części

Nazwa części 1Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu w roku szkolnym 2011/2012.
Opis części 1Dowożenie uczniów wraz z nauczycielem opiekunem (dowóz i odwóz) w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2 na następującej trasie :Gorenice - Witeradów - Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - 69 uczniów i nauczyciel opiekun zgodnie z rozkładem jazdy, który przed rozpoczęciem roku szkolnego należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu.
Nazwa części 2Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu w roku szkolnym 2011/2012.
Opis części 2Dowożenie uczniów wraz z nauczycielem opiekunem (dowóz i odwóz) w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2 na następującej trasie :Zawada - Zimnodół - Osiek - Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - 38 uczniów i nauczyciel opiekun zgodnie z rozkładem jazdy, który przed rozpoczęciem roku szkolnego należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu.

Pozostałe informacje

Liczba części2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2012-06-29
informacja na temat wadiumnie wymagane
adres strony internetowej siwzwww.gimnr1olkusz.republika.pl; www.wrotamalopolski.pl/bip/olkusz
adres uzyskania siwzZespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2, pokój 26c i na stronach internetowych; UMiG Olkusz, Gimnazjum Nr 1.
określenie przedmiotu zamówieniaZamówienie obejmuje dowożenie uczniów wraz z nauczycielem opiekunem (dowóz i odwóz) w roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2
na następujących trasach :
1/ Gorenice - Witeradów - Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - 69 uczniów i nauczyciel opiekun
2/ Zawada - Zimnodół - Osiek - Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - 38 uczniów i nauczyciel opiekun
zgodnie z rozkładem jazdy, który przed rozpoczęciem roku szkolnego należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu.
Szczegółowy harmonogram dowozów po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu wykonawca dostarczy zamawiającemu.
Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są istniejące przystanki autobusowe.
Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną tras dowozu, w szczególności sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania ofert. Koszty wizji lokalnych ponosi wykonawca.
Autobusy , którymi będą realizowane usługi dowożenia uczniów muszą zapewnić przewóz :
1/ co najmniej 69 uczniów i nauczyciel opiekun na trasie Gorenice - Witeradów - ZSPINr1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1;z tego z Gorenic 46 uczniów,
- Witeradowa 23 uczniów,
2/ co najmniej 38 uczniów i nauczyciel opiekun na trasie Osiek - Zawada - Zimnodół - ZSPINr1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1;z tego z :
- Zawady 16 uczniów, - Zimnodołu 20 uczniów,- Osieka 2 uczniów
UprawnieniaZamawiający wymaga posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia
Osoby zdolneZamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo u ruchu drogowym i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
inne dok.III.6oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń