Przetarg: Modernizacja Domu Dziecka nr 9 w Warszawie w zakresie instalacji ZW i CW oraz kanalizacji, instalacji elektrycznych, łazienek i WC oraz pomieszczeń stołówki

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140320/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaroboty budowlane
LokalizacjaWarszawa, mazowieckie

Kody CPV

454530007Roboty remontowe i renowacyjne
454200007Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454300000Pokrywanie podłóg i ścian
453300009Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003Roboty instalacyjne elektryczne

Informacje o zamawiającym

NazwaDom Dziecka nr 9
Adres02-121 Warszawa (mazowieckie) ul. Korotyńskiego 13
RodzajAdministracja samorządowa

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres trwania zamówienia w dniach82
informacja na temat wadiumSkładana prze wykonawcę oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000 pln. Wadium musi być wystawione na Zamawiającego i wniesione przed upływem terminu składania ofert
adres strony internetowej siwzwww.domdzieckanr9.pl
adres uzyskania siwzDom Dziecka nr 9 ul. Korotyńskiego 13 02-121 Warszawa Sekretariat
określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu modernizację budynku w zakresie instalacji ZW i CW oraz kanalizacji, instalacji elektrycznych, łazienek i WC oraz pomieszczeń stołówki, określonych w projekcie budowlanym i projektach branżowych.
Modernizacja budynku będzie polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych budowlanych w łazienkach i WC, wykonaniu nowej aranżacji węzłów sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych z okładzinami ceramicznymi, nową stolarką drzwiową, gładziami i malowaniem, wymianą instalacji wod.-kan. wraz z armaturą i przyborami, wykonaniu wentylacji mechanicznej węzłów sanitarnych, wymianie całkowitej instalacji elektrycznej w budynku wraz z robotami wykończeniowymi, wymianie posadzki w pomieszczeniu jadalni wraz z malowaniem, rozbudową instalacji wentylacji z klimatyzacją, modernizacją instalacji elektrycznej i nową aranżacją meblową.
UprawnieniaAnaliza dokumentów metodą zero - jedynkową.
Wiedza i doświadczenieAnaliza dokumentów metodą zero - jedynkową.

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń