Przetarg: Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego z zakupem odczynników na okres 3 lat

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2011-05-24. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 146943/2011 data zamieszczenia: 2011-05-24

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaKielce, świętokrzyskie

Kody CPV

336965000Odczynniki laboratoryjne

Informacje o zamawiającym

NazwaWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
Adres25-118 Kielce (świętokrzyskie) ul. W. Szczepaniaka 23
RodzajSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres w miesiącach36
informacja na temat wadiumNie dotyczy
adres strony internetowej siwzwww.wspl.pl
adres uzyskania siwzWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach 25 -118, Kielce, ul. Szczepaniaka 23, tel./fax ( 041) 2786472
określenie przedmiotu zamówieniaDzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego z zakupem odczynników na okres 3 lat, szczegółowe dane w załącznikach do SIWZ
Uprawnieniasposób dokonywania oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
Wiedza i doświadczeniesposób dokonywania oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
Potencjał technicznysposób dokonywania oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
Osoby zdolnesposób dokonywania oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
Sytuacja ekonomicznasposób dokonywania oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia
inne dok.III.6o Dowód dopuszczenia wyroby medycznego do obrotu dla przedmiotu zamówienia ( tj. dla odczynników i analizatora za wyjątkiem odczynników chemicznych , które nie są kwalifikowane jako wyrób medyczny ) tj. aktualny dowód dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu ( zgodnie z aktualnym stanem prawnym ) , dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności o Warunki gwarancji i serwisu dzierżawionego analizatora oraz warunki szkolenia o Dokumentacja techniczno - ruchowa analizatora w j. polskim dostarczona w momencie dostawy i instalacji analizatora o Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne, dla odczynników nie posiadających substancji niebezpiecznych załączyć certyfikat producenta odczynników potwierdzający, że oferowane odczynniki są bezpieczne ( zamawiający dopuszcza złożenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej na CD dołączone do oferty)

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń