Przetarg: dostawa materiałów promocyjnych dla Akademii Podlaskiej

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140334/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaSiedlce, mazowieckie

Kody CPV

224620006Materiały reklamowe
224620006Materiały reklamowe
224620006Materiały reklamowe

Informacje o zamawiającym

NazwaAkademia Podlaska w Siedlcach
Adres08-110 Siedlce (mazowieckie) ul. Konarskiego 2
RodzajUczelnia publiczna

Części

Nazwa części 1Zadanie nr I
Opis części 1dostawa toreb na potrzeby Kongresu Arachnologicznego organizowanego przez zespół arachnologiczny Katedry Zoologii Akademii Podlaskiej;
Nazwa części 2Zadanie nr 2
Opis części 2dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Konferencji IIS 2010 organizowanej przez Instytut Informatyki;

Pozostałe informacje

Liczba części2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
data zakończenia2010-06-25
adres strony internetowej siwzwww.ap.siedlce.pl
adres uzyskania siwzAkademia Podlaska ul. Konarskiego 2 08-110 Siedlce pok. 57
określenie przedmiotu zamówieniadostawa materiałów promocyjnych dla Akademii Podlaskiej obejmuje dostawę toreb na potrzeby Kongresu Arachnologicznego organizowanego przez zespół arachnologiczny Katedry Zoologii Akademii Podlaskiej oraz dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Konferencji IIS 2010 organizowanej przez Instytut Informatyki, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
UprawnieniaZamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, dołączonego przez Wykonawcę do oferty, wypełnionego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 3. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
Wiedza i doświadczenieZamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, dołączonego przez Wykonawcę do oferty, wypełnionego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 3. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
Potencjał technicznyZamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, dołączonego przez Wykonawcę do oferty, wypełnionego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 3. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
Osoby zdolneZamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, dołączonego przez Wykonawcę do oferty, wypełnionego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 3. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
Sytuacja ekonomicznaZamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków, dołączonego przez Wykonawcę do oferty, wypełnionego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 3. Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń