Przetarg: Dostawa dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ ,ul.Pułaskiego 4,81-912 Gdynia - cyfrowego aparaty RTG (kostno-płucnego) w formie leasingu finansowego .

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2010-05-21. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 140322/2010 data zamieszczenia: 2010-05-21

Podstawowe informacje

Rodzaj ogłoszeniaogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniazamówienia na dostawy
LokalizacjaLeśniewo, pomorskie

Kody CPV

331110001Aparatura rentgenowska

Informacje o zamawiającym

NazwaBiuro Obsługi Zamówień Publicznych MAKA
Adres84-106 Leśniewo (pomorskie) ul. Północna 9
RodzajInstytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Pozostałe informacje

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniającychN
okres trwania zamówienia w dniach60
adres strony internetowej siwzwww.wspl-gdynia.pl
adres uzyskania siwzBiuro Obsługi Zamówień Publicznych Maka, 84-106 Leśniewo, ul.ÓŁnocna 9
określenie przedmiotu zamówieniaBiuro Obsługi Zamówień Publicznych Maka,ul.Północna 9 84-106 Leśniewo, działające jako pełnomocnik Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Gdyni prowadzi postępowanie na doatawę cyfrowego aparatu RTG, przystosowanie pomieszczenia do jego montażu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Uprawnieniaspełnia/nie spełnia-na podstawie złożonych dokumentów
Wiedza i doświadczeniespełnia/nie spełnia-na podstawie złożonych dokumentów

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń