Przetargi i zamówienia publiczne


DataPrzetargMiejsce
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-05-31

Zakup oraz dostawa nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski

Kod CPV: 391621109 (Sprzęt dydaktyczny)

Aleksandrów Kujawski
(kujawsko-pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-10

Roboty budowlano-remontowe w UP Waganiec

Zamawiający: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku

Kod CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)

Gdańsk
(pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji ,,Zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Kulturalno- Sportowego w Witoszycach ,,.

Zamawiający: Gmina Góra

Kod CPV: 451112914 (Roboty w zakresie zagospodarowania terenu)

Góra
(dolnośląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie prac porządkowych oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynkach i na terenie siedziby Zamawiającego wraz z hotelem.

Zamawiający: Instytut Lotnictwa

Kod CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)

Warszawa
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa używanego samochodu dostawczego z podwójną kabiną

Zamawiający: Powiat Wołomiński

Kod CPV: 341370006 (Używane pojazdy do transportu towarów)

Wołomin
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Świadczenie usług informatycznych w ramach projektu ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013

Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Kod CPV: 720000005 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)

Gdańsk
(pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-10

Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Zamawiający: Miasto i Gmina Kańczuga

Kod CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

Kańczuga
(podkarpackie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa nici chirurgicznych

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod CPV: 331411214 (Szwy chirurgiczne)

Sieradz
(łódzkie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

zakup optyki Hopkins do aparatu Karl Storz dla SPZOZ w Sanoku

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Kod CPV: 331000000 ()

Sanok
(podkarpackie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Usługa zorganizowania pobytów rekreacyjnych w kraju i za granicą dla dzieci pracowników Polskiego Radia S.A., (znak sprawy: BZ/DPzp-39/11)

Zamawiający: Polskie Radio S.A. Sekcja Obsługi Zamówień Publicznych

Kod CPV: 635000004 (Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej)

Warszawa
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-09

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa ulicy Śląskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pionierów do mostu na potoku Witoszówka wraz z przebudową mostu w ciągu ulicy Śląskiej w Świdnicy - Etap II Przebudowa mostu w ulicy Śląskiej w Świdnicy

Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy

Kod CPV: 450000007 (Roboty budowlane)

Świdnica
(dolnośląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Rzeka Mała Gunica - konserwacja i udrożnienie koryta cieku w km 0+000 - 13+370

Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Kod CPV: 452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Szczecin
(zachodniopomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-10

Budowa budynku zaplecza technicznego siedziby Nadleśnictwa Krucz, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz

Kod CPV: 452113507 (Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych)

Lubasz
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-22

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z przykanalikami w m. Sławęcinek od istniejącej studni S 21 do projektowanej S 27

Zamawiający: Urząd Gminy Inowrocław

Kod CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Inowrocław
(kujawsko-pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Kod CPV: 336000006 (Produkty farmaceutyczne)

Kraków
(małopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Przebudowa pomnika Walk nad Wartą 1939r. na prawobrzeżnym wale przeciwpowodziowym rzeki Warty w Sieradzu

Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz

Kod CPV: 452123140 (Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci)

Sieradz
(łódzkie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

przeprowadzenie kursu opiekunki do dziecka dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Kod CPV: 804000008 (Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne)

Kraków
(małopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa i montaż mebli medycznych dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego (ZPO) w SP ZOZ Wolsztyn

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kod CPV: 331920002 (Meble medyczne)

Wolsztyn
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych publicznych w Gminie Gniewkowo

Zamawiający: Samorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gniewkowie

Kod CPV: 391600001 (Meble szkolne)

Gniewkowo
(kujawsko-pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

Dostawa samochodów osobowych dla Transportowego Dozoru Technicznego

Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny

Kod CPV: 341100001 (Samochody osobowe)

Warszawa
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-10

Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku tymczasowej Izby Przyjęć

Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Kod CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

Pruszków
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

Zamawiający: Urząd Gminy Komorniki

Kod CPV: 090000003 (Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii)

Komorniki
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-09

Budowa sieci wodociągowej w ul. Żywicznej w Michałowie Grabinie.

Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta

Kod CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Nieporęt
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-07

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Szkole podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego

Kod CPV: 454211328 (Instalowanie okien)

Poznań
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-09

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Kod CPV: 450000007 (Roboty budowlane)

Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-03

Dostawa płyt żelbetowych drogowych na potrzeby remontu dróg w Świnoujściu

Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia

Kod CPV: 441142004 (Produkty betonowe)

Świnoujście
(zachodniopomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-07

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla remontu kanalizacji deszczowej oraz izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew

Kod CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

Tczew
(pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Wiertarka ortopedyczna

Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

Kod CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)

Koszalin
(zachodniopomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Wykonanie prac adaptacyjnych w budynku ZSZ w Niepołomicach, celem utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Niepołomicach wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej i wentylacji w budynku.

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy

Kod CPV: 452142002 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem)

Niepołomice
(małopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S-1 w ciągu obwodnicy Skoczowa, km od 616+797 do km 622+ 241 na podstawie analizy porealizacyjnej; - udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Kod CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Katowice
(śląskie)
 
 

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń