Przetargi i zamówienia publiczne


DataPrzetargMiejsce
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Usługi transportu specjalistycznego

Zamawiający: Muzeum Wojska Polskiego

Kod CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)

Warszawa
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu w roku szkolnym 2011/2012.

Zamawiający: Gmina Olkusz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

Kod CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Olkusz
(małopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

ZP/51/2011 Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników

Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny

Kod CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)

Gdańsk
(pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych publicznych w Gminie Gniewkowo

Zamawiający: Samorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gniewkowie

Kod CPV: 481900006 (Pakiety oprogramowania edukacyjnego)

Gniewkowo
(kujawsko-pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-09

Usługi nadzoru inwestorskiego w latach 2011 - 2013

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka

Kod CPV: 775200009 ()

Cybinka
(lubuskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży detalicznej znaków opłaty sądowej

Zamawiający: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kod CPV: 799410002 (Usługi pobierania opłat)

Poznań
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych publicznych w Gminie Gniewkowo

Zamawiający: Samorządowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gniewkowie

Kod CPV: 302131006 (Komputery przenośne)

Gniewkowo
(kujawsko-pomorskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-06

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zamawiający: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kod CPV: 301251002 (Wkłady barwiące)

Świdnik
(lubelskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Budowa strony internetowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu Innowacje w akwakulturze ryb ze szczegółowym uwzględnieniem rozrodu ryb realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kod CPV: 744130008 ()

Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Remont odcinków dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubniewice w 2011r. w leśnictwach Krzeszyce, Rudna i Miechów.

Zamawiający: Nadleśnictwo Lubniewice

Kod CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Lubniewice
(lubuskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Usługi w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i mienia

Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Kod CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)

Nowy Dwór Mazowiecki
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Dostawa sprzętu IT

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza

Kod CPV: 302360002 (Różny sprzęt komputerowy)

Warszawa
(mazowieckie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, piwnicy oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 105

Zamawiający: "Atena" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kod CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Wrocław
(dolnośląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Renowacja stawu przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku

Zamawiający: Miasto Białystok

Kod CPV: 452472703 (Budowa zbiorników)

Białystok
(podlaskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Grochowej 36/38 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich

Kod CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Wrocław
(dolnośląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

BZP.2420.12.2011.BO. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Administracji Centralnej UWr.

Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski

Kod CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)

Wrocław
(dolnośląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-09

Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Mielcu

Zamawiający: Gimnazjum Nr 2

Kod CPV: 454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Mielec
(podkarpackie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

przebudowa sali audytoryjnych A i B w pawilonie D-10 ZP/0420/2011

Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Kod CPV: 450000007 (Roboty budowlane)

Kraków
(małopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-05-31

Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego z zakupem odczynników na okres 3 lat

Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach

Kod CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)

Kielce
(świętokrzyskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na stanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Kod CPV: 504000009 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych)

Poznań
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie reklamy na autobusie.

Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Kod CPV: 224620006 (Materiały reklamowe)

Biała Podlaska
(lubelskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-06

Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Gozdnica

Zamawiający: Zarząd Powiatu Żagańskiego

Kod CPV: 713543007 (Usługi badań katastralnych)

Żagań
(lubuskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Usługa przeprowadzenia kursów specjalistycznych obsługi i eksploatacji dźwigów-żurawi, podnośników oraz zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w woj. wielkopolskim

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Kod CPV: 805500004 (Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa)

Poznań
(wielkopolskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej ZSGH w Wiśle - etap I

Zamawiający: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

Kod CPV: 450000007 (Roboty budowlane)

Cieszyn
(śląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-02

Zakup wraz z dostawą generatora technetowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Kod CPV: 336964009 (Odczynniki izotopowe)

Kielce
(świętokrzyskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-07

Przebudowa drogi o nawierzchni betonowej w m. Retków dz. nr:164/17;164/18;144/2;144/3

Zamawiający: Gmina Grębocice

Kod CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

Grębocice
(dolnośląskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-08

udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu gotówkowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Kod CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Łęczyca
(łódzkie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-03

Promocja kultury i turystyki na terenie obszaru turystycznego Dolina Zielawy

Zamawiający: Gmina Wisznice

Kod CPV: 799521003 (Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych)

Wisznice
(lubelskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Wykonanie tablic informacyjnych dla projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji OP-IV.272.70.2011.AO

Zamawiający: Województwo Lubelskie

Kod CPV: 798100005 (Usługi drukowania)

Lublin
(lubelskie)
2011-05-24

Termin składania
ofert: 2011-06-01

Usługi w zakresie wykonywania badań USG z podziałem na pakiety dla SZPZLO Warszawa Mokotów

Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów

Kod CPV: 851500005 (Usługi obrazowania medycznego)

Warszawa
(mazowieckie)
 
 

Wyszukiwarka KIO

Wyszukiwarka Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Baza zawiera wyroki i orzeczenia KIO z lat 2007-2016.

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń