Przetargi i zamówienia publiczne
Kody CPV

64000000-6 => Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
65000000-3 => Obiekty użyteczności publicznej
66000000-0 => Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
70000000-1 => Usługi w zakresie nieruchomości
80000000-4 => Usługi edukacyjne i szkoleniowe
16000000-5 => Maszyny rolnicze
22000000-0 => Druki i produkty podobne
24000000-4 => Produkty chemiczne

Orzeczenie KIO

W dniu 15 czerwca 2015 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący się wykonawcy: wspólnie ubiegający się o zamówienie - Konsorcjum firm - Viatelecome Sp. z o.o. Sotronic Sp. z o.o. ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław złożyli do akt sprawy pismo z dnia 15 czerwca 2015 r. zawierające oświadczenie ww. Odwołującego o wycofaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w .

POSTANOWIENIE KIO 1133/15 z dnia 2015-06-15